تقویم آموزش

تقویم آموزشی پژوهشکده مطالعات راهبردی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶

1. دوره آموزشی «مطالعات راهبردی امنیت داخلی ج.ا.ایران» از تاریخ 96/4/17 لغایت 96/5/15 روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه از ساعت 14 تا 18 [هزینه دوره برای هر نفر 5.000.000 ریال می‌‏باشد.] 2. دوره آموزشی «مسائل راهبردی اقوام ایرانی و امنیت ملی ج.ا.ایران»ا…