مطالب توسط rsau

ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی – شماره ۱۲۹ – دی ۱۴۰۱

در شماره ۱۲۹ ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی می‌خوانید: ◄ الزامات مواجهه نظام با جامعهٔ ایران پسااعتراضات / گروه مطالعات ایراناعتراضات تابستان و پاییز ۱۴۰۱ که در بستری از کاستی‏‌های زمینه‌‏ای و عملکردی رخ دادند، هزینه‏‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی بر نظام سیاسی و مردم وارد ساخته است. گستردگی و عمق آسیب‏‌ها و هزینه‌‏های مذکور، […]

امنیت انرژی

تمدن کنونی بشری به‌شدت به منابع و خدمات انرژی وابسته است و امنیت انرژی مقوله‌ای است که نزد دولت‌ها، جوامع و افراد از ارزش بسزایی برخوردار است. امروزه سیاره زمین با چالش‌های ناشی از وابستگی فزاینده به سوخت‌های فسیلی مواجه است.از سوی دیگر بسیاری از کشورهای غنی از انرژی‌های فسیلی ازجمله در خاورمیانه و شمال […]

کنترل تسلیحات در سیاست خارجی آمریکا

سیاست کنترل تسلیحات آمریکا پس از ۱۱سپتامبر در دولت‌های بوش، اوباما و ترامپ شاهد تداوم در بعضی زمینه‌ها و تغییرات گوناگون در برخی زمینه‌های دیگر بود. ویژگی مشترک سیاست خارجی آمریکا بر محور سیاست کنترل تسلیحات در دوره زمانی ۲۰۲۰-۲۰۰۱ تداوم پایبندی به سیاست کنترل تسلیحات و ادامه مساعی معطوف به «تطبیق و هماهنگ‌سازی» این […]

امنیت سوژه مبنا

امنیت سوژه‌مبنا نظریه‌ای جدید از امنیت است که برای نخستین‌بار در حوزهٔ مطالعات امنیت طرح و ارائه می‌شود و نه فقط از حیث محتوا و صورت‌بندی نظری که از حیث رهیافت و روش نیز تلاشی نوین به شمار می‌رود. بر پایهٔ این نظریه امنیت سوژه‌مبنا به معنی: «امنیتی‌سازی ظرفیت سوژگی انسانی و کنشگری اجتماعی به‌نحوی […]

اصول کشورداری (مدیریت سیاسی فضای ملی)

جغرافیای سیاسی در جایگاه علم کشورداری به‌دنبال برآوردن نیازهای زندگی شرافتمندانه شهروندان و مصالح آحاد ملت، فارغ از شناسه‌ها و ویژگی‌های فرهنگی-زیستی، ساختار اجتماعی، فضا و زیست‌بوِم جغرافیایی آن‌ها و کارآمدسازی نظام سیاسی است. از دید جغرافیای سیاسی، حق حکمرانی حاکمان و بازیگران سیاسی به‌عنوان پدیده‌ای وکالتی از سوی شهروندان و ملت، تنها زمانی رسمیت […]

تقابل و نظم؛ سیاست امنیتی آمریکا و روسیه در قفقاز جنوبی

پویایی تحولات و روندها ویژگی اصلی مناطق مختلف جهان است که ماهیت کنشگری و اهداف بازیگران را در سطوح مختلف متأثر می‌‏سازد و گاه در یک رابطه ساخت‏‌یابی روندها و تحولات منطقه‏‌ای از ماهیت متغیر اهداف، رقابت‌‏ها و تعارض منافع بازیگران به‌‏ویژه قدرت‌‏های بزرگ متأثر می‌‏شود. منطقۀ قفقاز جنوبی در سه دهه گذشته آبستن تحولات […]

ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی – شماره ۱۲۸ – آذر ۱۴۰۱

در شماره ۱۲۸ ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی می‌خوانید: ◄چهارچوبی روش‌شناختی برای بررسی ناآرامی‌های سیاسی ایران/ محمود یزدان‌فامجامعه ایران بیش از یک ماه است درگیر ناآرامی‌های سیاسی گسترده است. چرایی شکل‌گیری این ناآرامی‌ها، روند تحولات و آینده آن برای همه کنش‌گران اهمیت زیادی دارد و آن‌ها به دنبال شناخت دقیق این پدیده هستند. این گزارش تلاش […]

جلسه معرفی و نقد کتاب «تاریخ‌نگاری و امنیت ملی»

جلسه معرفی و نقد کتاب «تاریخ‌نگاری و امنیت ملی»با حضور دکتر «علیرضا ملایی توانی» دکتری تاریخ و استاد تمام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گردآورنده کتاب دکتر سیدمسعود موسوی-عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی و نویسندگان مقالات کتاب آقایان دکتر رضا بیگدلو، دکتر سعید ماخانی ، دکتر زهیر صیامیان گرجی، دکتر حسین هژبریان، دکتر […]

سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ

دولت‌های بزرگ مهم‌ترین و مؤثرترین بازیگران جامعه بین‌المللی هستند. آن‌ها در بروز رویدادها و تحولات مهم جهانی، شکل‌دادن به قواعد و هنجارهای بین‌المللی، تشویق و تنبیه بازیگرانِ دیگر نقش اساسی دارند. سیاست خارجی این دولت‌ها مؤلفه‌ای تأثیرگذار در موفقیت و شکست سیاست خارجی دولت‌های دیگر است. شناخت نظام بین‌الملل بدون درک درست و دقیق سیاست […]

علم و مسئله اجتماعی

مسئله اجتماعی در رویکرد نظری مدرن و پست‌مدرن، حامل معنا و تعریف‌های متفاوتی است که می‌توان این تعاریف و مختصات مفهومی را در مقابل هم ارزیابی کرد. علم نیز به‌منزله مهم‌ترین مفهوم حوزه اندیشه‌ورزی دچار تفاوت‌های بنیادین معنایی در این دو رویکرد کلان نظری است. بر این اساس، نسبت بین علم و مسئله اجتماعی و […]