دکتر فرزاد پورسعید

مدیرگروه

رایانامه: poorsaeed@risstudies.org

معرفی گروه

رویدادهای مؤثر و مسائل مهم داخلی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی از حوزه‌های اساسی مورد توجه پژوهشکده مطالعات راهبردی است. در بیش از دو دهه از تأسیس پژوهشکده تا کنون، بسیاری از کتاب‏های تألیفی و ترجمه، مقالات وگزارش‏های راهبردی در این حوزه تولید شده است. محصولات یادشده در بسیاری از موارد، نقش پیشگام و جریان‏‌ساز داشته و توانسته مسائل مهم و راهبردی را در حوزه‌‏های مختلف شناسایی، بررسی و تبیین نماید. مهمترین حوزه‌‏هایی که در حال حاضر این گروه بر آنها متمرکز شده است، عبارتند از:

 • تغییر و تحول هنجارها و ارزش‏های اجتماعی
 • سبک زندگی و مصرف فرهنگی
 • سرمایه اجتماعی
 • فضای مجازی و شبکه‌‏های اجتماعی
 • شاخص‏ها و روندهای جمعیتی
 • وضعیت زیرساخت‏‌ها
 • مدیریت بحران
 • تحولات حوزه امنیت انسانی
 • چالش‏ها و فرصت‏های پیش روی آموزش و پرورش
 • ایرانیان مقیم خارج از کشور؛ چالش‌‏ها و فرصت‏‌ها
 • نظام انتخاباتی؛مسائل و راهکارها
 • آسیب‏‌شناسی جریانات و فضای سیاسی کشور
 • امنیت سایبری
 • مسائل زیست‏‌محیطی و مدیریت منابع طبیعی
 • مناسبات قوا و نهادها
 • روندها و شاخص‌‏های امنیت قضایی و حقوقی
 • تروریسم و مقابله با آن
 • روندها و شاخص‏‌های اقتصاد و بازار
 • تحولات معیشتی و رفاهی
 • شاخص‏ها و روندهای علم و فناوری در کشور
 • مدیریت بحران

اعضای گروه

میرقاسم بنی‌هاشمیالف – سوابق تحصیلی

کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی و دکتری علوم سیاسی، گرایش جامعه شناسی سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران

ب- سوابق علمی- اداری
 • مسئول دفتر تحقیقات و ترجمه ۱۳۸۰- ۱۳۷۹، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • عضو هیأت علمی پژوهشکده ۱۳۹۸-۱۳۸۱، مدیر گروه علمی مطالعات ایران و عضو شورای پژوهشی در پژوهشکده ۱۳۹۵-۱۳۸۹
 • عضو شورای سیاستگذاری و هیات تحریریه سالنمای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۸۹-۱۳۹۸.
 • عضو هیأت مدیره پژوهشکده مطالعات راهبردی ۹۹-۱۳۹۴
 • عضو هیأت تحریریه فصلنامه مطالعات راهبردی ۱۳۹۹-۱۳۹۷
ج-  سابقه آموزشی (تدریس)

۱- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز؛ گروه علوم سیاسی، به مدت ۵ ترم در سال‌های ۱۳۸۶تا ۱۳۸۹. ارائه دروس تخصصی روابط خارجی، تحولات سیاسی- اجتماعی ایران، زبان تخصصی(متون سیاسی).

۲- دانشگاه‌های تهران و ارائه دروس جامعه‌شناسی سیاسی ایران، جامعه‌‎شناسی توسعه، جامعه‌‎شناسی اقوام، مبانی امنیت ملی، نوسازی و توسعه سیاسی، اندیشه سیاسی در قرن ۲۰، مبانی سیاست، نظریه‌‎های جدید علم سیاست.

 

هـ- آثار تالیفی و ترجمه
 • رساله دکتری: چالش‌های امنیتی توسعه سیاسی در ایران : بررسی تطبیقی دوره پهلوی و جمهوری اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ۱۳۹۳.

کتاب :

 • انتخابات، ثبات سیاسی و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران. پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۹۵
 • مجموعه مقالات توسعه منطقه ای در ایران، رویکردها و تحلیل ها، ۱۳۹۹
 • ترجمه «کتاب فساد سیاسی»، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۱.

مقاله‌های علمی- پژوهشی :

 • بررسی چشم‌انداز توازن قدرت در قفقاز جنوبی در پرتو تحول روابط ترکیه–ارمنستان، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره ۴۶، زمستان ۱۳۸۸.
 • جنبش‌‎های انقلابی عربی؛ چشم اندازها و چالش‌های الگوی نوین دولت، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره ۵۲، تابستان ۱۳۹۰.
 • Understanding the AKP, s Regional Policy: An Iranian Perspective, Discourse Quarterly, ۱۰, Nos. 3-4, and Summer- Fall 2012.
 • انتخابات و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره ۶۹، پاییز ۱۳۹۴.
 • نظریه آشوب و الزامات «تبیین» در فرایند تحلیل امنیت، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره ۸۳، بهار ۹۸. ( نویسنده نفر دوم)
 • امنیت و توسعه؛ تاثیر گفتمان‌های امنیت ملی بر برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست‌های کلان و راهبردی، زمستان ۱۳۹۸، دوره ۷، شماره ۲۸، صص ۶۰-۴۱. ( نویسنده نفر دوم)
 • اقتصاد سیاسی فساد در جمهوری اسلامی، فصلنامه علمی- پژوهشی مجلس و راهبرد، بهار ۱۳۹۹، سال ۲۷، شماره ۱۰۱، صص ۵۸-۳۳. ( نویسنده نفر سوم)
 • الگوی ساخت مرکز و روندهای توسعه منطقه‌ای؛ نگاهی به تجربه ایران. فصلنامه مطالعات راهبردی، بهار ۱۳۹۹،
 • فراترکیب مطالعات مساله شناسی استان ها، فصلنامه مطالعات راهبردی، در انتظار انتشار. ۱۴۰۱

مقاله‌های منتخب در همایش‌های علمی

 • «ارزیابی کارایی سازوکارهای مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی»، سمینار جمهوری اسلامی: گذشته، حال و آینده » دانشگاه تهران، خرداد ۱۳۸۱ . (مقاله برتر)
 • « الگوی پیش‎بینی تحولات قومی در ایران»، همایش ملی قومیت و امنیت پایدار، دفتر تحقیقات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، دانشگاه ارومیه، ۱۳۸۸.( مقاله برتر و منتخب برای انتشار)
 • « جامعه امن و عدالت اجتماعی در چشم انداز ۱۴۰۴؛ الزامات نظری و راهبردی، همایش ملی امنیت در ایران ۱۴۰۴، ( مقاله برتر و منتخب برای انتشار)، قشم، دانشگاه آزاد اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت.
 • «تحولات خاورمیانه، سیاست منطقه‎ای ترکیه و موقعیت جمهوری اسلامی»، همایش سالانه انجمن علوم سیاسی، تهران، مهر ۱۳۹۱.( مقاله منتخب برای انتشار»
 • دگرگونی سیاست‌هاای امنیتی و چالش کارویژه‌های پلیس، همایش اقتدار نرم پلیس و امنیت نرم افزاری در افق برنامه ششم توسعه، سازمان تحقیقات و پژوهشکده انتظام، آذر ۱۳۹۰.

مقالات منتشره در کتب مجموعه مقالات

 • فرایند ملت‌سازی در خاورمیانه، کتاب خاورمیانه، جلد۱، موسسه ابرار معاصر تهران ، سال ۱۳۸۳.
 • چارچوب تحلیلی تحولات قومی در ایران، در کتاب؛ آینده‌پژوهی هویت جمعی، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک، ۱۳۹۰

پروژه‌ه‌های تحقیقاتی

 • بررسی جامعه شناختی حرکت‌های قومی- منطقه‌ای در آذربایجان، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۳.
 • بررسی تطبیقی نگرش دانشجویان آذربایجانی نسبت به هویت ملی و هویت قومی، مطالعات راهبردی، ۱۳۸۲
 • الزامات راهبردی گفتمان پیشرفت و عدالت در دهه چهارم انقلاب، مطالعات راهبردی، ۱۳۸۷.
 • اصلاحات قانون اساسی ترکیه و سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی، مطالعات راهبردی، ۱۳۸۹.
 • مساله شناسی پیشرفت و امنیت در آذربایجان شرقی، مطالعات راهبردی، ۱۳۹۹.

Mousavi

Kaviani

مرتبه: دانشیار

سوابق آموزشی:

 • دکتری:  جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی ارشد:  جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی:  جغرافیای روستایی دانشگاه شهید بهشتی

سوابق شغلی:

 • دبیر کمیته واژه گزینی انجمن ژئوپلیتیک ایران. ۱۳۹۳
 • مسئول کمیته آموزش و پژوهش انجمن ژئوپلیتیک ایران ۱۳۸۷-۱۳۹۴
 • عضو هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران (سه دوره از آبان ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۹۳ از آبان ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷).
 • پژوهشگر پژوهشکده مطالعات راهبردی ۱۳۸۳ تا به امروز ۱۳۹۶
 • دبیر علمی همایش ملی توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران در دانشگاه زاهدان.۱۳۹۵
 • دبیر همایش ملی جغرافیای انتخابات در دانشگاه خوارزمی.۱۳۹۲
 • دبیر میز مخاطرات محیطی پژوهشکده مطالعات راهبردی-دفاعی وابسته به وزارت دفاع
 • نایب رئیس کمیته علمی هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک در سنندج  با عنوان همدلی اقوام ایرانی؛ انسجام و اقتدار ملی مهره ماه ۱۳۹۴

سوابق تدریس:

 • دوره دکتری:  روش شناسی پژوهش در جغرافیای سیاسی
 • دوره کارشناسی ارشد:  جغرافیای انتخابات، ژئوپلیتیک محیط زیست و فلسفه جغرافیای سیاسی
 • دوره کارشناسی:   جغرافیای سیاسی ایران، جغرافیای فرهنگی، مخاطرات محیطی(انسانی)

چاپ کتاب:

 • افق های جدید در جغرافیای سیاسی با همکاری دکتر محمدرضا حافظ نیا، انتشارات سمت،چاپ سوم ۱۳۹۰
 • ناحیه گرایی در ایران از منظر جغرافیای سیاسی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول  ۱۳۸۹
 • جغرافیای انتخابات:با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری، دانشگاه خوارزمی،چاپ اول ۱۳۹۲
 • اکولوژی سیاسی (مجموعه مقالات) ، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول ۱۳۹۲
 • فلسفه جغرافیای سیاسی با همکاری دکتر محمدرضا حافظ نیا، انتشارات  پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول ۱۳۹۳
 • جستارهایی در فلسفه جغرافیا با همکاری دکتر نسرین خانیها (مجموعه مقالات) ، انتشارات  انجمن ژئوپلیتیک ایران،چاپ اول ۱۳۹۳
 • جغرافیای انتخابات(بنیادها، رویکردها و مفاهیم)، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی   ۱۳۹۶

افتخارات:

 • پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۳ دانشگاه خوارزمی
 • کسب رتبه اول نخستین مسابقه «برترین آثار علمی در جغرافیای سیاسی در سال ۱۳۸۹» عنوان کتاب، ناحیه گرایی در ایران از منظر جغرافیای سیاسی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
 • کسب رتبه اول در سومین مسابقه «برترین آثار علمی در جغرافیای سیاسی در سال ۱۳۹۴» عنوان کتاب، فلسفه جغرافیای سیاسی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

Rahimi

دکتر وحیده احمدی

Gholipour