دکتر سعید صادقی جقه

مدیرگروه

رایانامه: sadeghi@risstudies.org

معرفی گروه

رویدادهای مؤثر و مسائل مهم داخلی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی از حوزه‌های اساسی مورد توجه پژوهشکده مطالعات راهبردی است. در بیش از دو دهه از تأسیس پژوهشکده تا کنون، بسیاری از کتاب‏های تألیفی و ترجمه، مقالات وگزارش‏های راهبردی در این حوزه تولید شده است. محصولات یادشده در بسیاری از موارد، نقش پیشگام و جریان‏‌ساز داشته و توانسته مسائل مهم و راهبردی را در حوزه‌‏های مختلف شناسایی، بررسی و تبیین نماید. مهمترین حوزه‌‏هایی که در حال حاضر این گروه بر آنها متمرکز شده است، عبارتند از:

 • تغییر و تحول هنجارها و ارزش‏های اجتماعی
 • سبک زندگی و مصرف فرهنگی
 • سرمایه اجتماعی
 • فضای مجازی و شبکه‌‏های اجتماعی
 • شاخص‏ها و روندهای جمعیتی
 • وضعیت زیرساخت‏‌ها
 • مدیریت بحران
 • تحولات حوزه امنیت انسانی
 • چالش‏ها و فرصت‏های پیش روی آموزش و پرورش
 • ایرانیان مقیم خارج از کشور؛ چالش‌‏ها و فرصت‏‌ها
 • نظام انتخاباتی؛مسائل و راهکارها
 • آسیب‏‌شناسی جریانات و فضای سیاسی کشور
 • امنیت سایبری
 • مسائل زیست‏‌محیطی و مدیریت منابع طبیعی
 • مناسبات قوا و نهادها
 • روندها و شاخص‌‏های امنیت قضایی و حقوقی
 • تروریسم و مقابله با آن
 • روندها و شاخص‏‌های اقتصاد و بازار
 • تحولات معیشتی و رفاهی
 • شاخص‏ها و روندهای علم و فناوری در کشور
 • مدیریت بحران

اعضای گروه

Rahimi

Sadrania

Gholipour

Kaviani

Mousavi