دکتر حسن عالی‌پور

دکتر حسن عالی‌پور

مدیرگروه

رایانامه: aalipour@risstudies.org

معرفی گروه

حقوق امنیت ملی به عنوان شاخه‌‏ای از مطالعات راهبردی به معنای بررسی مبانی، منابع و معیارهای حقوقی مرتبط با امنیت ملی است. اهمیت حقوق امنیت ملی در راستای حاکمیت قانون در سیاستگذاری و کشورداری مطرح می‏‌شود. همچنان که بسیاری از چالش‌‏ها و تنش‌های امنیتی و راهبردی ریشه در فهم یا کاربرد موضوعات حقوقی دارد، به همین صورت بسیاری از تهدیدهای امنیتی نیز با راهکارهای حقوقی قابل رفع‌اند. از این رو، رسالت حقوق امنیت ملی، گسترش پیروی از اصول قانون اساسی، اسناد بین‌المللی پیوست ‏شده از سوی ایران، قانون‌گرایی از سوی سیاستگذاران و سیاستمداران، مستندسازی سیاست‌‏ها و بررسی ابعاد حقوقی تصمیم‌‏ها و سیاست‏‌های راهبردی است. گروه حقوق و امنیت ملی با هدف بنیادین ایجاد تعامل میان حقوق و امنیت ملی عمده پژوهش‌‏های خود را در پیوند با محورهای زیر انجام می‏‌دهد:

 • پیوند حقوق و امنیت ملی
 • ظرفیت‌‏سنجی راهبردی اصول قانون اساسی
 • خوانش راهبردی اصول قانون اساسی در سیاست‌گذاری و کشورداری
 • پیوند امنیت ملی و حقوق بین الملل، حقوق بشر و اسناد و رویه‏‌های بین‏‌المللی
 • پیوند امنیت ملی و حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و اسناد و رویه‌‏های بین‏‌المللی
 • بررسی‏‌های راهبردی جرایم مهم مانند جرایم سازمان‌‏یافته، اقدامات تروریستی، جرایم خشن و جرایم اقتصادی
 • مسئولیت کیفری و مدنی نهادهای دولتی و حاکمیتی و دیگر اشخاص حقوقی
 • پاسخگویی، نظارت و امنیت ملی
 • آسیب‌‏شناسی راهبردی قوانین مرتبط با امنیت ملی
 • بررسی راهبردی روابط قوای سه‏‌گانه
 • بررسی رژیم‌‏های حقوقی موضوعات راهبردی مانند فضا، دریاها، رودخانه ها، آب، خاک، محیط زیست و مرزها
 • بررسی حقوقی راهبردی واکنش‏‌های اجتماعی مانند نافرمانی مدنی، اجتماعات، شورش و آشوب
 • بررسی پیوند امنیت ملی و آزادی‏‌های فردی در سایه اصل نهم قانون اساسی
 • ارزیابی عملکرد نهادهای حاکمیتی از منظر قانون اساسی و قانون عادی
 • علت‏‌شناسی راهبردی فساد اداری و مالی

اعضای گروه