معاون پژوهشی
دکتر محمود یزدان‌فام
رایانامه: yazdanfam@risstudies.orgمحمود یزدان‌فام

معاونت پژوهشی مسئولیت اجرای سیاست‌‏های پژوهشی، بسترسازی و تسهیل گردش امور مربوط به پژوهش و نظارت حسن انجام فعالیت‌های پژوهشی– شامل طرح‌‏های پژوهشی موظف پژوهشگران داخل پژوهشکده، طرح‌‏های پژوهشی که در قالب قراردادهای منعقده با پژوهشگران خارج پژوهشکده انجام می‌‏شوند، سخنرانی‌‏ها، نشست‏‌های تخصصی، کارگاه‌‏ها و…– از ابتدای تعریف تا ارائه محصول نهائی را بر عهده دارد. نظارت بر فعالیت شورای پژوهشی پژوهشکده و گروه‌‏های علمی از وظائف دیگر این معاونت است.
توجه به همفکری و هم‏اندیشی با گروه‌‏های علمی و استفاده از تجربیات همکاران در تصمیم‏‌گیری، تولید کتاب‏‌های درسی و کمک درسی با اولویت تألیف بومی بر اساس نیاز رشته‌‏های مرتبط دانشگاهی، حفظ پیشرو بودن پژوهشکده در زمینه مطالعات امنیت ملی، توجه به طراحی و اجرای پژوهش‏‌های روش‏مند و میدانی، تقویت شاخص‏‌های سیاست‏گذارانه بودن در تعیین دستورکار پژوهشی، بی‏طرفی و استقلال در بازنمایی واقعیت و توجه به هنجارها و ارزش‌‏های نظام در تجویز و تقویت گفتمان نظام جمهوری اسلامی ایران، از مهمترین اهداف معاونت پژوهشی است. معاون پژوهشی با حکم ریاست پژوهشکده به مدت سه سال منصوب شده و مؤظف است در چارچوب اهداف فوق عمل نماید.