نوشته‌ها

تحلیلی بر چیستی، مؤلفه‌ها و الزامات «گام دوم انقلاب اسلامی»

تحلیلی بر چیستی، مؤلفه‌ها و الزامات «گام دوم انقلاب اسلامی»

, ,
مفهوم «گام دوم انقلاب» تأکید می‏‌کند که به رغم تأسیس نظام سیاسی مستقر که چهل سال پیش به وقوع پیوست، انقلاب پایان نیافته است و هنوز ادامه دارد. لذا در آغاز بیانیه تصریح می‌شود که «انقلاب اسلامی پس از نظام‌سازی، به رکود و خموشی دچار نشده و... از نظری…
تحلیلی بر چیستی، مؤلفه‌ها و الزامات «گام دوم انقلاب اسلامی»

جهاد اکبر خواص؛ ضرورت ورود به گام دوم انقلاب

, ,
بیانیه راهبردي رهبري كه در آستانه دهه پنجم انقلاب اسلامي منتشر شده است بواسطه برخورداري از متنی فصیح و شفاف نیازمند طرح پرسش‌های از نوع چیستی نیست كه نيازمند توليد متن‌هاي توضيحي و تحليل‌ها و تفسيرهاي بعضاً تكراري باشد. برای اینکه متن این ب…