نوشته‌ها

واحد آموزش پژوهشکده مطالعات راهبردی

برگزاری کارگاه تحلیل‌گری راهبردی (سطح۱)

کارگاه تحلیل‌گری راهبردی (سطح1) روز پنج‌شنبه 1398/4/20 به مدت 4 ساعت در محل سالن همایش پژوهشکده مطالعات راهبردی با موفقیت برگزار شد. طبق برنامه‌ریزی انجام شده کارگاه تحلیل‌گری راهبردی (سطوح 2 و 3) و همچنین کارگاه کشورداری و امنیت ملی تا پایان تابستان 1398 برگزار…