نوشته‌ها

جهاد اکبر خواص؛ ضرورت ورود به گام دوم انقلاب

, ,
بیانیه راهبردي رهبري كه در آستانه دهه پنجم انقلاب اسلامي منتشر شده است بواسطه برخورداري از متنی فصیح و شفاف نیازمند طرح پرسش‌های از نوع چیستی نیست كه نيازمند توليد متن‌هاي توضيحي و تحليل‌ها و تفسيرهاي بعضاً تكراري باشد. برای اینکه متن این ب…