نوشته‌ها

فراخوان همکاری (کمک حسابدار)

پژوهشکده مطالعات راهبردی از میان جوانان فارغ‌اتحصیل دوره کاردانی حسابداری (ترجیحا آقایان) برای فعالیت به عنوان دستیار حسابدار دعوت به همکاری می‌نماید. متقاضیان محترم رزومه خود را به رایانامه info@risstudies.org ارسال نمایند. اطلاعات تماس در…

فراخوان همکاری (مترجم)

پژوهشکده مطالعات راهبردی برای برگردان متون از فارسی به انگلیسی در حوزه‌ی مطالعات راهبردی (سیاست، روابط بین‌الملل، امنیت ملی و...) دعوت به همکاری می‌نماید. متقاضیان محترم رزومه خود را به رایانامه info@risstudies.org ارسال نمایند. اطلاعات تماس در…