نوشته‌ها

اولین همایش بین‌المللی «حکمرانی و کشورداری در ایران»

اولین همایش بین‌المللی «حکمرانی و کشورداری در ایران»

برگزارکنندگان: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمیپژوهشکده مطالعات راهبردی محورهای همایش: حکمرانی و کشورداری؛ کنکاش مفهومی، نظری و تاریخیحکمرانی امنیت ملی در ایرانحکمرانی اقتصادی و توسعه در ایرانحکمرانی فرهنگی و اجتماعی در ایرانحکمران…
ریسپاد - معرفی کتاب بحران کرونا و مسئله حکمرانی

ریسپاد – معرفی کتاب بحران کرونا و مسئله حکمرانی

,
بحران‌های بزرگ تاریخ، چهره‌ای ژانوسی دارند. از سویی ریشه در گذشته دارند، به این معنا که محصول مجموعه‌ای از ناکامی‌ها، ناکارآمدی‌ها، ناهماهنگی‌ها و ناشایستگی‌هایی هستند که طی سالیان دراز انباشته شده و لاینحل باقی‌ مانده‌اند. چنان‌که جرد دایموند به…