فصلنامه مطالعات راهبردی شماره ۸۹ – پائیز ۱۳۹۹

در شماره ۸۹ فصلنامه مطالعات راهبردی می‌خوانید:

◄ نظریه سلاح اطلاعات/ علی علیخانی
در این مقاله تلاش بر آن است تا با بررسی چالش‏‌های ناشی از عصر اطلاعات بر سازمان‏‌های اطلاعاتی، چارچوب نظری جایگزینی برای مدیریت سازمان‏‌های اطلاعاتی و نقش‏‌آفرینی آنها در امنیت ملی ارائه شود. نویسنده با نقد الگوی سنتی کارکرد سازمان‏‌های اطلاعاتی که بر سه رکن «کشف اسرار»، «رابطه تولید کننده- مشتری میان اطلاعات و سیاست» و «گزارش اطلاعاتی» استوار است، استدلال می‏‌کند که تداوم الگوی سنتی در عصر اطلاعات و جهانی‌‏شدن، نمی‏‌تواند تأمین‏‌کننده انتظار کشورداران برای نقش‌‏آفرینی موثر سازمان‏‌های اطلاعاتی در امنیت ملی باشد. با ارائه چارچوب نظری جایگزینی با عنوان «سلاح اطلاعات»، نویسنده بر آن است که واحدها و قضایای این نظریه درباره نقش و کارکرد سازمان‏‌های اطلاعاتی، متناسب با عصر جهانی‏‌شدن هستند و از طریق تولید قدرت اطلاعاتی می‏‌توانند رسالت اطلاعات برای تأمین امنیت ملی را محقق کنند. این نظریه به‏‌جای آنکه اطلاعات را نهادی برای کشف اسرار بداند، آن را سلاحی برای جنگاوری پنهان معرفی می‏کند.
واژگان کلیدی: سلاح اطلاعات، نظریه‏‌پردازی، کشف اسرار، سازمان اطلاعاتی، جنگاوری پنهان، قدرت اطلاعاتی، امنیت ملی.

◄ «هویت ملی» در برنامه‌های تحویل سال بی‌بی‌سی فارسی؛ تهدید راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران/ عطاء مقدم‌فر
مسئله اصلی این پژوهش، ارزیابی عملکرد رسانه‌ بی‌بی‌سی فارسی در حوزه هویت‌سازی برای جامعه ایرانی از طریق برنامه‌های تولیدی نمایش‌داده‌شده در ویژه برنامه تحویل سال است. نویسنده با تکیه بر نظریه «روایت» و با روش تحلیل محتوای روایی، برنامه‌های تحویل سال بی‌بی‌سی فارسی را به عنوان نمونه انتخاب و نحوه روایت هجده گویه‌ از شش بُعد اصلی «فرهنگی»، «دینی»، «زبانی»، «اجتماعی»، «سیاسی»، «سرزمینی» و «ارزش‌ها و نمادهای ملی» هویت ملی در این برنامه‌ها از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ را بررسی کرده است. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که نحوه روایت بی‌بی‌سی فارسی، گویه‌های قابل تأملی از ابعاد هویت ملی به‌‏عنوان یکی از مولفه‌های مرجع امنیت نظام اسلامی را نشانه گرفته و با ارائه روایتی متعارض با سبک زندگی و تجربه زیسته ایرانی، هویت ملی که ایده‌ای نظام‌ساز برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود، را با تهدید راهبردی مواجه کرده ‌است. نتایج این پژوهش، در پی‌جویی و شناخت دلایل تغییر و تحولات ناهنجار هویتی و فرهنگی جامعه ایرانی و سیاست‏گذاری پیشگیرانه از آن مؤثر است.
واژگان کلیدی: سیاست‏گذاری فرهنگی، روایت، هویت ملی، تحویل سال، بی‌بی‌سی فارسی.

◄ دوگانگی گفتمانی و تأثیر آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران/ حجر اردستانی/ محمدرضا تاجیک/ مسعود موسوی شفائی/ محسن اسلامی
این پژوهش با تمرکز بر دال امنیت، نشان می‌‏دهد که در جمهوری اسلامی ایران، همواره اختلافی بین دو گفتمان «ضدهژمونیک» و «تعامل‏‌گرا» بر سر فهم این دال جریان داشته است. این اختلاف می‏‌تواند در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به رویکرد واحد پویایی با دو بُعد مکمل یا به رویکرد خودمتناقضی با دو بُعد خنثی‏‌کننده بیانجامد. از منظر این مقاله، رسیدن به رویکرد پویای دوبُعدی در سیاست خارجی، پیش از هر چیز مستلزم ساخت گفتمان سیاسی نو است که با تمرکز بر هویت، هر دو وجه «ضدهژمونیک» و «تعامل‏گرا» را بی‏آنکه متناقض به نظر آیند، در مفصل‏‌بندی نوین زبانی قرار دهد.
واژگان کلیدی: سیاست خارجی، جمهوری اسلامی ایران، امنیت، گفتمان، ضدهژمونیک، تعامل گرا.

◄ راهبرد بهینه ج.ا.ایران در فرآیند دولت- ملت‌سازی سوریه با استفاده از روش دانا/ عبدالمحمود محمدی لرد/مهدی محمدیان
به‌‏رغم کامیابی ج.ا.ایران در جلوگیری از سقوط نظام سیاسی سوریه در عرصه نظامی، تداوم دستاوردهای کشور در این رابطه نیازمند راهبردپردازی جامع و مبتنی بر ملاحظه نقش‌آفرینی سایر بازیگران دخیل در بازی سوریه است. این مقاله مدعی است که تداوم دستاوردها نیازمند نقش‌آفرینی در فرایند دولت- ملت‌سازی پس از منازعه در سوریه است. نویسندگان با استفاده از روش دانا به‏عنوان راهکاری برای راهبردپردازی تلاش کرده‏‌اند راهبرد بهینه را بر مبنای مدیریت تعارض و تضاد میان بازیگران طراحی کنند. در واقع، این روش به دنبال آن است که منافع ج.ا.ایران را در بازی با حاصل جمع مثبت برای اکثر بازیگران دخیل در سوریه محقق کند. یافته‌‏های تحقیق نشان می‌‏دهد که راهبرد بهینه ج.ا.ایران در فرایند دولت-ملت‌سازی سوریه باید واجد این شاخص‏‌ها باشد: پذیرش نظام سیاسی سکولار، پذیرش ناسیونالیسم عربی، تقویت حزب بعث در کنار تشویق تحزب غیرهویتی، تقویت پارلمان در برابر ریاست جمهوری، کاهش نفوذ دستگاه‌‏های امنیتی، استقلال قوه قضائیه از حزب بعث، تشویق اقتصاد نیمه سوسیالیستی، جلوگیری از تقسیم قوا بر اساس مدل لبنانی و عراقی و  مخالفت با فدرالیسم.
واژگان کلیدی: تحلیل بازیگران، دولت-ملت‌سازی، سوریه، مدیریت تعارض، راهبرد بهینه، روش دانا

◄ امنیت رژیم و منطق اتحادها در خاورمیانه/ ولی گل‌محمدی
این مقاله به‏‌دنبال فهم نظام‏‌مند منطق اتحادهای ناپایدار در خاورمیانه پس‌اانقلاب‌‏های عربی است. دولت‏‌های خاورمیانه بر چه اساسی وارد اتحاد با یکدیگر می‌‏شوند و رفتار ائتلاف‏‌سازی سیال آنها تحت تأثیر چه متغیرهایی است؟ برخلاف رویکردهای جریان اصلی در تبیین ماهیت اتحادها، متغیرهایی همچون موازنه قدرت، آنارشی، هویت و تهدیدات خارجی به‏‌تنهایی قادر به فهم سازوکارها و پیچیدگی‏‌های تجربی رفتار اتحادسازی دولت‏‌های خاورمیانه نیستند. مقاله حاضر با بهره‏‌گیری از نظریه‏‌های اتحاد در روابط بین‏‌الملل، چارچوب تلفیقی «امنیت رژیم» را به عنوان رویکرد آلترناتیوی در فهم ریشه‌‏های اتحاد در خاورمیانه پیشنهاد می‏‌کند. به‏‌رغم تحول در محیط بین‏‌المللی و منطقه‏‌ای، منافع اصلی برای هر کدام از دولت‏‌های خاورمیانه هنوز تأمین بقا و امنیت رژیم سیاسی آنهاست. در واقع، گزینه‌‏های روابط خارجی و اتحادسازی دولت‌‏های خاورمیانه مبتنی بر کنش پویای آنها به‏‌منظور حفظ امنیت رژیم حاکم در مقابل تهدیدات بالقوه داخلی و خارجی است. در چنین شرایطی، اتحادها به عنوان ائتلاف‌‏های فراملی میان متحدان بالقوه برای تأمین بقای رژیم‏‌های سیاسی فرمول‏‌بندی می‏‌شود. در راستای آزمون ایده اصلی مقاله، به بررسی موردی ائتلاف‏‌های منطقه‌‏ای خاورمیانه پرداخته می‏‌شود.
واژگان کلیدی: اتحاد، خاورمیانه، انقلاب‏‌های عربی، موازنه قدرت، امنیت رژیم.

◄ نقش افراط‏گرایان در چالش‌‏های داخلی رژیم صهیونیستی/ وحیده احمدی
خوانش متفاوت افراط‏‌گرایان صهیونیست از تصمیمات سیاسی و رویکردها و انگاره‌‏های آنها در مورد چگونگی برخورد با مسائل داخلی، از ابتدای تأسیس رژیم صهیونیستی تا کنون برای ساختار سیاسی آن چالش‏‌زا بوده است. این مقاله به بررسی ماهیت، میزان و نوع چالش‌‏زایی افراط‏‌گرایان برای این رژیم و رویکرد ساختار سیاسی در مواجهه با آنها می‏‌پردازد. پرسش اصلی این است که مهم‏ترین چالش‌‏های مربوط به افراط‏‌گرایان در رژیم صهیونیستی مربوط به کدام طیف از آنها بوده و ساختار سیاسی در واکنش به آن، چه رویکردی داشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، این فرضیه مطرح شده که «افراط‌‏گرایان راست‏ عمل‌‏گرا» مهم‏ترین چالش‌‏ها را برای رژیم صهیونیستی ایجاد کرده و ساختار سیاسی در واکنش به آنها، سیاست مقابله گزینشی به معنای شدت عمل و برخورد جدی با برخی از آنها و اغماض در قبال برخی دیگر را در پیش گرفته است. یافته‏‌های پژوهش نشان می‏‌دهد که در حال حاضر از چالش‌‏زایی این نحله از افراط‌‏گرایان برای ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی کاسته شده؛ زیرا آنها با ساماندهی مجدد خود در چارچوب احزاب پویا و سازگار با فضای سیاسی، به تأثیرگذاری مؤثر در فضای تصمیم‌‏گیری این رژیم روی آورده‏ و از این طریق، منافع خود را پی‏ می‏‌گیرند.
واژگان کلیدی: افراط‏‌گرایان، رژیم صهیونیستی، شاباک، چالش‏زایی، راست حریدی، امنیت.

◄ جنگ هیبریدی روسیه در کشورهای اروپایی؛ چرایی و چگونگی/ علیرضا ثمودی پیله‏‌رود
روسیه در سال‏‌های اخیر برای تحقق اهداف خود در رابطه با کشورهای اروپایی بیش از گذشته از جنگ هیبریدی استفاده کرده است. پرسش اصلی این مقاله عبارت از این است که «هدف روسیه از به‏‌کارگیری جنگ هیبریدی در رابطه با کشورهای اروپایی چیست و در این مسیر، از چه ابزارها و روش‌هایی بهره گرفته است؟» در پاسخ به این پرسش، این فرضیه از سوی نویسنده مطرح شده که «هدف اساسی روسیه، بازگشت به جایگاه ابرقدرتی و تغییر موازنه به‏ سود خود در مناسبات با غرب است. چون کسب این هدف، دیگر به شیوه‌های جنگ متقارن و سنتی امکان‌پذیر نیست، مسکو به نسل نوین جنگ‌ها یعنی جنگ هیبریدی و بهره‌گیری از ابزارهای متعدد و متنوع آن همچون حمله‏‌های سایبری، انتشار اخبار نادرست و جعلی، حمایت از شبکه‌های فساد و فشار اقتصادی، مداخله در انتخابات کشورهای اروپایی و تشکیل شبکه‌ای از متحدان سیاسی در کشورهای اروپایی، حمایت از جدایی‌طلبی در اروپا و استفاده از گروه‌‏ها و سازمان‌های مخالف روی آورده است».
واژگان کلیدی: جنگ سنتی، جنگ هیبریدی، روسیه، اتحادیه اروپا، راست افراطی، حمله سایبری

◄ تحول دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال جهان اسلام؛ از پیام‏پایگی تا ارتباط‌‏محوری/ محمد شاد/ فواد ایزدی/ سعیدرضا عاملی رنانی
بررسی‌‏های این مقاله نشان می‌‏دهد که کانون تمرکز کارگزاران دیپلماسی عمومی آمریکا، از تلاش برای توزیع نظام منسجمی از «پیام‌ها» به تجمیع منابع در جهت ایجاد شبکه‌ای درهم‌تنیده از «روابط» منتقل شده است. بر این اساس، مخاطبین دستگاه دیپلماسی عمومی آمریکا در جهان اسلام، بیش از آنکه در فرآیندی «یک‌سویه» و «اطلاع‌محور» تعداد معینی از «بینندگان، خوانندگان و شنوندگان منفعل، منفرد و مردد» برای شبکه‌‏های تلویزیونی، مجلات، درگاه‌‏های اینترنتی و کانال‌های رادیویی آمریکایی را شامل شود، در فرآیندی «دوسویه» و «ارتباط‌‌‌محور» شبکه قابل‌توجهی از «مشارکت‌کنندگان فعال، همسو و متشکل» را در بر می‌گیرد که در طیف متنوعی از برنامه‌های مبتکرانه‌ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوق‌بشری آمریکایی، مشارکت همدلانه دارند؛ کنش‌گرانی که بر اساس تصریح این اسناد، «شبکه شرکای راهبردی» ایالات‌متحده و «مأمورین تغییر» در جوامع دستخوش گذار خواهند بود.
واژگان کلیدی: دیپلماسی عمومی، آمریکا، اسناد راهبردی، شبکه‌سازی، تحول ارتباطی، جهان اسلام.

◄ شورای امنیت سازمان ملل متحد و شکل‌گیری رژیم مقابله با تروریسم/ حسین قریبی/ سالار نامدار وندایی
این مقاله به بررسی رژیمی که شورای امنیت سازمان ملل متحد، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، به‌منظور شکل‌دهی به مبارزه همه‌جانبه علیه تروریسم ایجاد کرده است، می‏پردازد. این رژیم متشکل از دو جزء ماهوی و اداری-تشکیلاتی است که در قطعنامه‌های با موضوع مقابله با تروریسم شورای امنیت به‌ویژه قطعنامه ۱۳۷۳ تجلی پیدا کرده است. «چالش تعریف تروریسم»، «الزام دولت‌ها به همکاری برای سرکوب تروریسم»، «منع پشتیبانی از تروریسم»، «اجرای تحریم‌های وضع‏شده از سوی شورای امنیت» و «جرم‌انگاری و تعقیب کیفری تـروریسم» اصول اختصاصی جزء ماهوی این رژیم هستند. کمیته مقابله با تروریسم شورای امنیت و مدیریت اجرایی دبیرخانه آن و همچنین، ساختارهایی که در قالب گروه ویژه اقدام مالی و سایر نهادهای بین‏المللی مانند ایکائو یا اینترپل ایجاد شده‏اند و به شورا گزارش می‌دهند، جزء اداری- تشکیلاتی رژیم بین‌المللی مقابله با تروریسم هستند.
واژگان کلیدی: رژیم، تروریسم، سازمان ملل، شورای امنیت، حاکمیت، امنیت.

حضور ترکیه در شمال سوریه

تحلیل راهبردهای بازیگران در خصوص حضور ترکیه در شمال سوریه

بحران سوریه بزرگ‌ترین مسأله یک دهه اخیر در عرصه بین‌المللی بوده است که بازیگران متعددی را در سطوح بین‌المللی، منطقه‌ای و محلی درگیر خود ساخته است. در آستانه شکست داعش، ترکیه در قالب سه عملیات «سپر فرات»، «شاخه زیتون» و «چشمه صلح» به شمال سوریه حمله نمود. این حمله موجب آرایش مجدد بازیگران با اهداف متنوع در بحران سوریه شد. ترکیه در دو عملیات «سپر فرات» و «شاخه زیتون» در تاریخ‌های شهریور سال ۱۳۹۵ و دی ماه ۱۳۹۶ نیروهای خود را با هدف دفع تهدید پ‌ک‌ک به شمال سوریه گسیل نمود. در مرحله سوم تهاجم گسترده ترکیه به شمال سوریه در قالب عملیات «چشمه صلح» در مهر ماه ۱۳۹۸، سران حزب حاکم ترکیه درصدد عملی کردن طرح ایجاد منطقه امن به عمق ۳۲ کیلومتر و به طول ۴۸۰ کیلومتر در جدار مرز ترکیه در خاک سوریه برآمدند. پیش از حمله ترکیه به شمال سوریه، ترامپ پس از تماس تلفنی با اردوغان، اعلام کرد که نیروهای آمریکا را از سوریه خارج می‌کند. ترکیه هدف خود از این حمله را حفاظت از مرزهای خود در برابر تهدیدهای پ‌ک‌ک اعلام کرد؛ با این حال، از تروریست‌های مسلح تکفیری و ارتش آزاد سوریه به عنوان پیاده‌نظام ارتش خود در حمله به سوریه استفاده نمود. 

تهاجم ترکیه به شمال سوریه، موجب شد تا صف‌بندی نیروهای درگیر در بحران سوریه بار دیگر تغییر یابد.

حمله ترکیه به شمال سوریه و اهداف اعلامی آن، در برگیرنده تهدیدها و فرصت‌هایی برای ج.ا.ایران بوده است. با توجه به کثرت بازیگران و کثرت اهدافی که بازیگران متعدد در میدان سوریه در جریان حمله ترکیه به شمال سوریه دنبال می‌نمایند، اتخاذ مواضعی مطابق با منافع و اهداف ج.ا.ایران، مستلزم انجام پژوهشی جامع در خصوص اهداف کلیه بازیگران است. راهبردپردازی در این خصوص نیز مستلزم تحلیل دقیق سناریوهای آتی حضور ترکیه در شمال سوریه و سپس گام برداشتن در جهت تحقق سناریوی مطلوب است.

ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی – شماره ۱۰۵ – دی‌ماه ۱۳۹۹

در شماره ۱۰۵ ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی می‌خوانید:

◄ درآمدی بر چالش‌های حکم‏رانی در جمهوری اسلامی ایران/ علی صالح‌نیا
جمهوری اسلامی ایران به ‌تازگی چهل‌سالگی خود را پشت سر گذاشته و به نظر می‌رسد این مسئله بهانه خوبی برای آسیب‌شناسی تجربه ۴۰ ساله حکم‏رانی در کشور باشد تا در گام دوم انقلاب اسلامی با شناخت بهتر چالش‌های حکم‏رانی، نسبت به بهبود آن اقدام شود.
اولین و مهم‌ترین چالشی که قبل از هر پژوهشی پیرامون حکم‏رانی نیازمند توجه است، پرداختن به مفهوم حکم‏رانی است، چراکه در سال‌های اخیر برای این مفهوم معانی مختلفی قصد شده که بعضاً با آنچه دانشمندان مدیریت دولتی و حکم‏رانی قصد می‌کنند، تفاوت دارد.
◄ رسانه ملی؛ اعتماد و کارآمدی/ سعید صادقی‌جقه
سازمان صداوسیما در سال‏های اخیر با دستیابی به درک بهتری از تغییرات اجتماعی و تغییر ذائقه و خواسته‏های مخاطب، تلاش جدی‏تری برای حفظ مخاطبان و افزایش ضریب تاثیرگذاری در جامعه به کار بسته است که نتیجه آن را می‏توان در تحول در محتوا و قالب بسیاری از تولیدات این سازمان مشاهده کرد. با این حال، سازمان صدا و سیما به خاطر محدودیت‏های قانونی، سیاستی، شرعی، رواج رسانه‏های رقیب در فضای مجازی و حوزه ماهواره و نیز برخی رویکردهای سلیقه‏ای با چالش‏های بسیاری نیز مواجه است.
◄ تنش در روابط قوا و لزوم وحدت مسئولین در شرایط جنگ اقتصادی/ سیدعلی مرندی
فهم منشأ اختلاف‏هاو تعارضات، خود نقشی بنیادین در حل آن‏ها دارد. ریشه همه تعارضات را نباید مبتنی بر منفعت‌طلبی شخصی، دعوای حزبی و عدم حسن‌نیت تفسیر کرد. همین مسئله زمینه گفتگو، درک متقابل و حل مخاصمات را فراهم می‌کند.
از طریق قانون‌گرایی و الزام به فرایند‌های قانونی می‌توان بخش اعظمی از مجادلات و اختلافات میان مسئولین را سامان داد. «قانون»، مرجع اساسی حل اختلافات در نظام سیاسی است و همه مسئولان از رهبری تا سران قوا و سایر مدیران باید به آن پایبند باشند.
◄ بخش جرائم امنیتی لایحه تعزیرات: نوآوری‌ها و بایسته‌ها/ حسن عالی‌پور
حساسیت و ظرافت جرم‏انگاری مرتبط با امنیت ملی از سه بعد مطرح می‌شود: مبنا، مصداق و پیامد. مبنای جرائم ضد امنیت ملی، قدرت سیاسی یا قدرت دولت است. در جرم‏انگاری رفتارهای ضد امنیت ملی، در گام نخست باید تراز میان مبانی جرم‏انگاری (اخلاق، مذهب، قدرت و مصلحت) سنجیده شود؛ چراکه رفتارهای ضد امنیت ملی عموماً بر محور دولت یا حکومت‌اند که جایگاه استواری در گزاره‌های اخلاقی و مذهبی ندارند.
◄ تقسیم استان سیستان و بلوچستان؛ الزامات و رویکردها/ حسن صدرانیا
استان سیستان و بلوچستان به رغم مزیت‎‏های جغرافیایی منحصر به فرد، جزو استان‏های کمترتوسعه‏یافته و محروم کشور به شمار می‏آید. در تقسیمات کشوری، استان سیستان و بلوچستان ۱۹ شهرستان، ۴۸ بخش، ۱۱۲ دهستان و ۳۷ شهر دارد. وسیع‏ترین شهرستان‌های استان، زاهدان است که به تنهایی نزدیک به ۱۷درصد مساحت استان را فرا گرفته و پرجمعیت ترین شهرستان‌های استان شهر زاهدان است که نزدیک به ۲۴/۲۴ درصد از کل جمعیت استان را به خود اختصاص داده است. تراکم نسبی (نفر در کیلومتر مربع) استان حدود ۳/۱۵ است.
◄ ترور شهید فخری‏‌زاده به مثابه شکست اطلاعاتی؛ سبب‏‌ها و بایسته‌‏ها/ فرزاد پورسعید
در چارچوب نظریه‌های عام و یکسان‌‌انگار شکست اطلاعاتی، می‌بایست ترور شهید فخری‌زاده را در قالب شکست در یک یا چند مرحله از مراحل مختلف چرخه اطلاعاتی فهم کرد. در این صورت، قاعدتاً دلیل عمده شکست، تبدیل‌نشدن هشدار و برآورد اطلاعاتی به اقدام مناسب حفاظتی و ضد اطلاعاتی بوده است که دلیل آن نیز قاعدتاً نبود ارتباط و انسجام مؤثر میان نهادهای ذی‌ربط است.
◄ عادی‎سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی منطقه و پیامد آن برای ورزش ایران/ سیدمسعود موسوی‌آشان
دامنه پروسه عادی‎سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی منطقه، می‎تواند به عرصه ورزش نیز کشیده شود. در سایه پروژه عادی‎سازی، امکان بازگشت ورزش رژیم صهیونیستی به ذیل ورزش منطقه آسیا وجود دارد. چنین رخدادی پیامدهای عدیده‎ای برای ورزش و امنیت ملی کشورمان به همراه خواهد داشت.
◄ توافق قره‌‏باغ و منافع بازیگران ذی‏‌نفع/ مهدی شاپوری
معنای توافق قره‏باغ این است که روسیه هنوز بازیگر اصلی در منطقه‏ای است که آن را «خارج نزدیک» خود می‏داند و توان کنترل و مدیریت چالش‏ها و تنش‏ها در این منطقه را دارد. بر اساس توافق صورت‏گرفته، نیروهای روسی در منطقه تماس میان آذربایجان و ارمنستان در قره‏باغ و کریدور لاچین مستقر خواهند شد و حضور آن‏ها هر پنج سال یکبار به‏صورت خودکار تمدید خواهد شد؛ مگر اینکه یکی از کشورهای طرف توافق قصد خود را برای انقضای این بند قبل از پایان پنج سال اعلام کند. همچنین در بند ۹ توافق مذکور، کنترل ارتباطات حمل و نقلی بین آذربایجان و نخجوان از طریق خاک ارمنستان به سرویس امنیت فدرال روسیه داده شده است.
◄ شعرخوانی اردوغان در رژه پیروزی باکو؛ تأملی بر ملاحظات و منافع ملی ایران/ ولی کوزه‌گر کالجی
در رابطه با شعرخوانی اردوغان در رژه پیروزی باکو در ۲۰ آذر ۱۳۹۹ با این مضمون که «ارس را جدا کردند و آن را با میله‏‏های آهنی و سنگ پر کردند/ من از تو جدا نمی‏شد، ما را به زور جدا کردند»، نکات و ملاحظات زیر شایان توجه است.
۱- اشاره اردوغان به نام سه رودخانه «تَرتَر»، «کؤندَلَن» و «ارس» در متن سخنرانی و شعر؛ ۲- شناخت کمتر جامعه ایرانی و آذری از ترانه‌ «آراز آراز، خان آراز» که نخستین بار بعد از غرق‏شدن صمد بهرنگی در دهه ۱۳۴۰ شمسی در رودخانه ارس توسط عاشیق‌های آذربایجانِ ایران سروده شده است؛ ۳- علاقه شخصی اردوغان به شعر و شعرخوانی اعم از اشعار فارسی، آذری و ترکی استانبولی که از منظر روان‏شناسی سیاسی و احتمال تکرار آن در آینده بسیار حائز اهمیت است؛
◄ گفتگوهای منطقه‌ای؛ الزامات، فرصت‏‌ها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران/ وحیده احمدی
توافق بی‏سابقه لغو صدور ویزا میان اماراتی و رژیم صهیونیستی، سفر قریب ‏الوقوع نخست‏وزیر رژیم صهیونیستی به امارات و بحرین با دعوت رسمی همتای بحرینی، چشم‏انداز وسوسه‏کننده افزایش حجم تجارت خارجی بین این رژیم و کشورهای حاشیه خلیج فارس، تفاهم‏نامه ورزشی اخیر بین این رژیم و اماراتی‏ها، ورود بی‏سابقه زیردریایی این رژیم به آب‏های خلیج فارس و… نشان از آن دارد که این رژیم بلاخره به هدف استراتژیک خود یعنی حضور در فضای حیاتی ایران دست یافته است.
◄راهبرد اروپا در قبال ایران در دوره بایدن/ یاسر نورعلی‌وند
با روی کارآمدن جو بایدن و استقبال وی از همکاری و اتحاد فراآتلانتیک در امور جهانی به ویژه مسئله ایران، یکبار دیگر اروپایی‌ها از حاشیه به متن آمده و از نقشی کانونی و ایجابی در موضوع ایران برخوردار خواهند شد.
نقش محوری اروپایی‌ها در انعقاد برجام در سال ۲۰۱۵ و حفظ این توافق پس از خروج ترامپ از آن، تمایل شدید دولت بایدن به احیای اتحاد فراآتلانتیک در برخورد با امور جهانی از جمله مسئله ایران، چالش‌های بسیار زیاد ایالات متحده در داخل، تمایل این کشور به کاهش نقش خود در خاورمیانه و واسپاری مدیریت امور این منطقه به متحدان خود و تمرکز بیشتر بر شرق دور، از جمله عواملی هستند که موجب افزایش نقش و اهمیت اروپایی‌ها در دوره جدید خواهند شد.
◄سیاست خارجی دولت بایدن با توجه به کارگزاران آن/محمود یزدان‌فام
در شکل‌گیری سیاست خارجی آمریکا شاخه اجرایی (دولت) نقش اساسی دارد. در دولت نیز جدا از رئیس جمهور که رئیس دولت و مسئولیت رهبری آمریکا در داخل و خارج را بر عهده دارد، معاون رئیس جمهور، وزیر خارجه، مشاور امنیت ملی، وزیر دفاع، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی و وزیر خزانه‎داری نقش مهمی در شکل‌دادن به سیاست خارجی آمریکا ایفا می‎کنند.
◄ انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، ترور شهید فخری‏زاده و وضعیت حقوق بشر/ امین پرتو
انتخابات سال آینده ریاست جمهوری در کنار تحلیل پیامدهای ترور شهید فخری‏زاده و نیز وضعیت حقوق بشر در ایران، موضوعات مورد توجه اندیشکده‏های خارجی در رابطه با وضعیت داخلی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در ماه گذشته بوده است.

خرید مستقیم ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی شماره ۱۰۵ با تخفیف ویژه

تفاوت “دیپلماسی اجبار” دولت ترامپ و بایدن در رابطه با ایران

جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا، جیک سالیوان را به‏‌عنوان مشاور امنیت ملی و ویلیام برنز را به‏‌عنوان رئیس سازمان سیا انتخاب کرده است. این دو فرد در دولت اوباما از مقامات وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا بودند که نقش بسیار مهمی در شکل‏‌گیری و هدایت مذاکرات هسته‌‏ای با جمهوری اسلامی ایران ایفا کردند. آنها که کاملاً مخالف خروج دولت ترامپ از برجام بودند، در می ۲۰۱۹ در یادداشتی که در سایت مجله آتلانتیک (The Atlantic) با عنوان «ما مذاکرات موفقی با ایران انجام دادیم. رویکرد ترامپ کارساز نیست» منتشر کردند، سیاست دولت ترامپ در رابطه با ایران و برجام را مورد نقد قرار دادند. ایده اصلی آنها در این یادداشت این است که «دیپلماسی اجبار» (Coercive diplomacy) در رابطه با ایران در دوران اوباما موفق بوده، اما در دوران ترامپ کارساز نیست؛ چون ترامپ دیپلماسی را کنار گذاشته و فقط بر عنصر زور متمرکز شده است. در بخشی از این یادداشت آمده است: «یک سال بعد از ترک توافق هسته‌‏ای ایران، دونالد ترامپ کارزار ریسکی و شوم “فشار حداکثری” را تشدید کرده است. او تلاش کرده این استراتژی را به‏‌عنوان “دیپلماسی اجبار” جا بزند؛ که گویا هدف دست‌‏نیافتنی آن، توافقی بهتر است. اما تاکنون استراتژی او کاملاً مبتنی بر زور و نه دیپلماسی بوده است. دیپلماسی اجبار زمانی می‌‏تواند کارساز باشد که هر دو عنصر آن با دقت با هم هماهنگ شده باشند. اجبار بدون دیپلماسی می‌‏تواند منجر به خطاهای بزرگی در خاورمیانه شود. ما این را قبلاً دیده‌‏ایم». دو ویژگی مهم دیپلماسی اجبار در رابطه با ایران که سالیوان و برنز در لابه‌‏لای این یادداشت به آن اشاره کرده‌‏اند، عبارتند از: ۱٫ ارائۀ مشوق به طرف مقابل همزمان با اعمال فشار و ۲٫ تلاش برای ایجاد اجماع بین‌‏المللی در راستای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌‏ای.  

We Led Successful Negotiations with Iran. Trump’s Approach Isn’t Working.

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/05/trumps-iran-strategy-all-coercion-no-diplomacy/589558/