جلسه معرفی کتاب «تاریخ شورش و ناآرامی‌های اجتماعی در ایران»

کارگاه نقد و بررسی کتاب «تاریخ شورش و ناآرامی اجتماعی در ایران»

تاریخ جامعه ایران، تاریخی طولانی است. مسئله مهم در نگارش تاریخ ایران این است که چگونه می‌توان این تاریخ طولانی و پیچیده را روایت و تفسیر کرد. یکی از محورهای مهم تاریخ‌نگاری ایران توجه به تحولات حکمرانی و روابط ساخت قدرت و نخبگان و نسبت و انواع ارتباط آن با جامعه ایرانی در دوره‌های مختلف تاریخی است. بحث تحولات سیاسی و ساخت قدرت در ایران نمی‌تواند بدون توجه به وضعیت جامعه ایرانی و تاریخ اجتماعی آن کامل باشد. تاریخ‌نگاری شورش در ایران ازجمله این تقاطع‌های سیاسی و اجتماعی تحولات ایران است؛ اما تاکنون اغلب به شکل منفرد بررسی و روایت شده است. اثر حاضر تلاش کرده تاریخ این رخدادها را به‌صورت به‌هم‌پیوسته در کل دوران تاریخی ایران بررسی کند. این پژوهش که با همکاری جمعی از محققان رشته تاریخ تهیه شده است، آغازی برای دیدن تاریخ پویایی‌های جامعه ایران با استفاده از مفهوم اعتراض و نارضایتی برای بازسازی نظم اجتماعی سیاسی است که برخلاف رویه مرسوم شورش‌ها را صرفاً از زاویه خشونت و آشوب و بی‌نظمی و ناامنی روایت و تفسیر نمی‌کند.

به مناسبت انتشار کتاب «تاریخ شورش و ناآرامی اجتماعی در ایران» روز یک‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ از طرف پژوهشکده مطالعات راهبردی با همکاری دانشگاه خوارزمی جلسه‌ای نقد بررسی با حضور نویسنده کتاب آقای دکتر حسین هژبریان (عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور)، دکتر محمود یزدان‌فام (معاون پژوهشی پژوهشکده مطالعات راهبردی)، دکتر سید مسعود موسوی (عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی) و دکتر علی اصغر قاسمی سیانی (عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی) و جمعی از اساتید و دانشجویان علاقه‌مند در محل دانشکده ادبیات دانشگاه خوارزمی برگزار شد.