مخاطبان فرهیخته و ایرانیان عزیز

نوروز بر شما، در هر جای این جهان که هستید، مبارک.نوروز ۹۹ - هفت سین
نوروز به مثابه آئین باستانی و آسمانی، فرصتی و دستوری برای «نو» شدن است و تکرار هر ساله‏ آن نشان می‏‌دهد که «نو» بودِگی همواره باید درحال شدن باشد و انسان باید ماه به ماه، روز به روز و آن به آن، در پی «نو» شدن باشد. ما ایرانیان این «نو» شدگی را هنگامه‏ بهار و به پیروی از طبیعت، در «نو»کردن جامه به عینیت می‏‌رسانیم و البته می‏‌دانیم که

این «نو» شدن تنها به تغییر جامه نیست و دگرگونی اصیل‏‌تر همانا «نو»شدن فکر و اندیشه و جان است.

پژوهشکده مطالعات راهبردی از زمان تأسیس خود تلاش کرده با مطالعه محیط امنیت ملی کشور، نوری بر جهان تاریک پیرامون کشورداران بتاباند و به «نو» شدن جامه و فکر کشورداری ایرانی بکوشد. به تمثیل می‏‌توان «نو»شدن جامه‏ حکومت را به «نو»شدن کارگزاران آن تفسیر کرد و «نو» شدن فکر و اندیشه آن را به دگرگونی در سیاست‏‌ها و راهبردها تعبیر نمود. «نو» شدن جامه و فکر حکومت، در نظام‏‌های سیاسی اقتدارگرا بر خلاف سنت نوروز است که آن به آن ما را به «نو»شدن می‏‌خواند، اما در مردم‏سالاری‏‌ها این فرصت به شکلی قاعده‏‌مند وجود دارد تا جامعه به «نو» شدن جامه و فکر نظام سیاسی بکوشد. سال ۱۴۰۰ به یمن مردم‏سالاری‏ِ دینی نهادینه‏‌شده در جمهوری اسلامی ایران، این فرصت را برای «نو» شدن جامه و فکر نظام سیاسی توسط جامعه خردمند و باایمان ایرانی فراهم کرده است. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا را باید هنگامه‏ نوروز سیاستی و کشوردارانه در بزنگاه تاریخی این سرزمین باشکوه فرهنگی به شمار آورد که جامه و فکر کشورداری ایرانی را از سطح کلان تا خرد به «نو»شدن می‏‌خواند. پژوهشکده مطالعات راهبردی بر این باور است که سال ۱۴۰۰ در آستانه قرن جدید شمسی، فرصتی است که مردم‏سالاری برآمده از مجاهدت جامعه خردورز و مؤمن ایرانی در سال ۱۳۵۷، برای تداوم «نو» شدن و اقتدار ایران سرفراز فراهم آورده است. نوروز سیاستی و کشورداری ایرانی نیز پیشاپیش بر شما مبارک باد.