 محتوی ارسالی، اعم از متن، جدول، تصاویر و نمودارها در واژه‏‌پرداز Word و استفاده
از قلم ۱۳ B Nazanin برای متن فارسی و ۱۱ Times new roman برای درج متون انگلیسی.
 فاصله میان سطور Single باشد.

برای انتقال متن از مروگر یا سایر محیط‏‌های متنی به برنامه واژه‌‏پرداز، در هنگام الصاق متن (Paste Options) حتماً از گزینه Keep Text Only استفاده شود.

 عناوین و زیرعنوان‌ها در متن به‌دقت و به‌ترتیب تنظیم شود.
 صحت و دقت در معادل‌یابی اصطلاحات غیرفارسی و رعایت هماهنگی و یکنواختی در کل متن ضروری است.
 ذکر اصطلاحات یا معادل‌های غیرفارسی و توضیحات ضروری که برای اولین‏بار در متن استفاده شده، در پانوشت (زیرنویس) ضروری است.
 پاورقی و پی‌‏نوشت در محتوی ارسالی صرفاً با استفاده از قابلیت درج خودکار در واژه‌‏پرداز مورد قبول می‌باشد.
 باکیفیت‌‏بودن تصاویر و نمودارها ضروری است (استفاده از تصاویر با ابعاد مناسب و کیفیت ۳۰۰ dpi).
 ترجمه توضیحات داخل تصاویر و جدول‏‌ها ضروری است.
 اعداد در نمودار و جدول‏‌هاحتماً فارسی باشند.
 جدول‏‌ها عکس نباشند و حتماً با فونت ۱۲ B Nazanin تایپ شده باشند.
 عنوان جدول به‏‌همراه شماره آن در بالا قرار گیرد ولی نمودارها، اشکال در پایین قرار گیرد.
 رسم‏‌الخط کتاب براساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شده باشد.
 رعایت نیم‌فاصله و استفاده از روش‌‏های استاندارد برای درج نیم‌فاصله الزامی است.
 نقل قول‌های مستقیم داخل گیومه آورده ‌شود.
 پرانتز منابع درون متنی به‏‌خصوص منابع لاتین به‏‌شکل صحیح گذاشته شود.
 برای نشان‏دادن (/ ) ممیز در اعداد اعشاری حتماً از خط کج استفاده شود (به‏‌هیچ‌‏وجه از نقطه یا کاما استفاده نشود).
 برای جداکننده ارقام اعداد بالای چهار رقم از، (کاما) استفاده شود.
 تمام علائم (نشانه‏‌گذاری) با قبلشان بی‏‌فاصله و با بعدشان یک فاصله داشته باشند.
 گیومه و پرانتز با کلمه بیرونشان یک فاصله و با کلمه درونشان بی‏‌فاصله هستند.
 ارجاع‌دهی به شیوه APA انجام شود.
 استناد درون متنی بدین صورت باشد:
در فارسی (شریفی، ۱۳۶۶: ۲۵)
در انگلیسی (Palmer, 2012: 25)
در ارجاعات درون متنی هر یک از مآخذ با نقطه ویرگول(؛) از هم تمایز داده می‌شوند:
در فارسی (جلالی مقدم، ۱۳۶۴: ۳؛ داوودی، ۱۳۹۱: ۱۵)
در انگلیسی (Farhadi, 2014: 5; Hadi, 2015: 197)
تمامی مراجعی که در متن ذکر شده‌‏اند باید در فهرست مراجع با مشخصات کامل درج شود. بدیهی است تمامی مراجع موجود در فهرست مراجع نیز باید در متن اثر آمده باشد.
در فهرست منابع پایان کتاب حتماً عنوان کتاب و نشریه بولد شوند و عنوان مقاله داخل «گیومه» قرار بگیرند.

توجه:
چنانچه نویسنده یا مترجم هریک از موارد مذکور را رعایت ننماید مجدد متن عودت داده می‏‌شود.