پژوهشکده مطالعات راهبردی، به عنوان مرکز پژوهشی پیشگام در تحقیقات حوزه مطالعات راهبردی و امنیت ملی، فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۷۶، با اخذ موافقت اصولی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز کرد و در سال ۱۳۷۷ موفق به اخذ موافقت قطعی از این وزارتخانه شد.

پیچیدگی‌ها، چالش‌ها و بحران‌های دنیای امروز ضرورت تصمیم‌گیری آگاهانه و انسجام سیاست‌ها را اجتناب‌ناپذیر کرده است. پژوهشکده مطالعات راهبردی با درک ضرورت نهادینه‌سازی تحقیقات راهبردی، از طریق انتشارات هدفمند و فراگیر، آموزش و برگزاری سمینارها، پلی میان نظام دانشگاهی و مراکز تصمیم‏گیری را ایجاد کرده است.

 

اهداف پژوهشکده مطالعات راهبردی

  • تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه مطالعات راهبردی
  • تولید و توسعه ادبیات مطالعات راهبردی و امنیت ملی و بومی‌سازی آنها
  • گسترش فرهنگ امنیت ملی پایدار در جامعه
  • برقراری پیوند میان مراکز علمی و تصمیم‏گیری
  • دیده‏‎بانی علمی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و ارائه برآوردهای بهنگام و دقیق از محیط راهبردی آن
  • پایش و سنجش کارآمدی نظام کشورداری