جلسه معرفی و نقد کتاب «تاریخ‌نگاری و امنیت ملی»

جلسه معرفی و نقد کتاب «تاریخ‌نگاری و امنیت ملی»

جلسه معرفی و نقد کتاب «تاریخ‌نگاری و امنیت ملی»
با حضور دکتر «علیرضا ملایی توانی» دکتری تاریخ و استاد تمام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گردآورنده کتاب دکتر سیدمسعود موسوی-عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی و نویسندگان مقالات کتاب آقایان دکتر رضا بیگدلو، دکتر سعید ماخانی ، دکتر زهیر صیامیان گرجی، دکتر حسین هژبریان، دکتر فرزاد پورسعید، دکتر مهدی میرمحمدی، دکتر حمید اسماعیلی، دکتر یعقوب خزائی روز چهارشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ سالن همایش پژوهشکده مطالعات راهبردی برگزار شد. برای مشاهده فیلم این جلسه به کانال آپارات پژوهشکده مطالعات راهبردی به نشانی زیر مراجعه کنید.

https://aparat.com/v/K4HRI